יחידות החרמ"ש, סיור, מרגמות

תיאור הקרבות של החטיבה מתמקד מטבע הדברים על יחידות הטנקים של החטיבה, שאכן נשאו בעיקר עול הלחימה במהלך המלחמה. אולם גדודי הטנקים כללו יחידות נוספות : פלוגות חרמ"ש, מחלקות סיור ומחלקות מרגמות, וזאת בנוסף לפלוגות המפקדה הגדודיות. פלוגות החרמ"ש האורגניות של הגדודים היו ממונעות בזחל"מים מיושנים, שהן מבחינת מיגון והן מבחינת יכולת תנועה בחולות לא היו כשירות להשתתף בקרבות. אולם פלוגות החרמ"ש נשאו במשימות רבות: אבטחת חניוני הלילה, שאיפשרו לצוותי הטנקים קצת מנוחה ופחות דריכות לאחר ימי קרב קשים, סיוע בחילוץ נפגעים, הכנסת תחמושת לטנקים הקדמיים (פלוגות החרמ"ש י' של גדוד 2 וס' של גדוד 3 במערב התעלה), וגם משימות עצמאיות כמו תפיסת מוצבי חוץ (למשל תפיסת "חגית" ע"י פלוגת החרמ"ש ס' של גדוד 3 בשבוע הבלימה). פלוגת החרמ"ש הסדירה ע"ג נגמ"שים -  "מכנס", שהצטרפה לגדוד 1 עם הצליחה, תיפקדה כפלוגת לחימה והסתערות והשתתפה עם פלוגות הטנקים של הגדוד בכל הפעילות הקדמית עד להפסקת האש. 

מחלקות הסיור של הגדודים, שהיו מנויידות בג'יפי סיור, סייעו בניווט הכוחות, בקישור בין כוחות, בהובלת דרגים ובחילוץ נפגעים. 

מחלקות המרגמות הגדודיות, שהיו מצויידות בזחל"מי מרגמות דגם ג' (81 מ"מ), השתתפו בלחימה וסייעו ככל יכולתן באש מרגמות, במלחמה זו שבה הסיוע הארטילרי הכבד שניתן לכוחות החטיבה היה מזערי.  

 

עבור לתוכן העמוד