פלוגות המפקדה ודרגי התחזוקה

כאמור, תיאור הקרבות מתמקד על יחידות הטנקים של החטיבה. אולם יחידות אלה לא היו יכולות לתפקד ללא פלוגות המפקדה ודרגי התחזוקה השונים. גדוד 2, שיצא חבול ומוכה מ"חמוטל" ב-9.10, עמד ב-10.10 על 24 טנקים כשירים ומצוותים. זו היתה תוצאת עבודתם המאומצת של דרגי החימוש של החטיבה ושל גדודי החימוש האוגדתי והפיקודי בטסה, ושל צוותי השלישות הגדודיים והחטיבתי, שדאגו כי בעורף החטיבה תנויד לכל אורך המלחמה כמות מסויימת של צוותי טנקים רזרביים. התאג"דים של הגדודים פרסו בקירבה רבה לאתרי הקרבות, קלטו וטיפלו בפצועים תחת אש ארטילרית והתקפות מטוסים. לאחר הצליחה, שיירות האספקה לכוחות שממערב לתעלה, עברו את גיהנום איזור הצליחה הלוך וחזור בימים שבהם להיות טנקיסט בקו החזית מעבר לתעלה היה "מקצוע בטוח יחסית". בימים אלה נפלו שמונה מאנשי פלוגות המפקדה -  המהווים כששית מכלל חללי החטיבה במלחמה, וכמחצית מהנופלים בפרק הלחימה שלאחר הצליחה. 

עבור לתוכן העמוד