המהפך במלחמה - הצליחה והפריצה למצרים

יום ב' 15.10 - התארגנות לצליחה
 
במהלך ה-15.10 מתרכזת החטיבה באיזור מתחם "יוקון" על ציר "עכביש", ופלוגות מגדודים 1 ו-3 נשלחות להביא בגרירה דוברות צליחה מסוג "יוניפלוט", המותקנות לגרירה על עגלות גלגלים. בקבוצות פקודות המתקיימות באוגדה, ואחר כך בחטיבה, מתבשרים המפקדים כי האוגדה נערכת לקרב צליחה שיתחיל עם ערב. משימת החטיבה היא לגרור את אמצעי הצליחה, להביאם לתעלה באיזור "מצמד"), לצלוח את התעלה על גבי אמצעי הצליחה ולצאת למבצע שמטרתו השמדת בסיסי טילים נ"מ ממערב לתעלה, כדי לפתוח מסדרון פעולה נקי מטילים עבור חיל האויר. לצורך המשימה מקבלת החטיבה ת"פ 3 גדודי הנדסה -  גדוד גישור גשר הגלילים, גדוד דוברות "יוניפלוט", וגדוד דוברת "תמסח". כמו כן החטיבה מקבלת ת"פ כח סיור לניווט אמצעי הצליחה (כח "פצי"), פלוגת חרמ"ש סדירה ע"ג נגמ"שים (קורס מ"כים חרמ"ש), ומח' טנקי גישור שהוצמדה לגדוד 2. 
בקבוצת הפקודות החטיבתית (קטע מתדריך המח"ט לקראת הצליחה) שהתקיימה לפנות ערב הוטלו על הגדודים המשימות הבאות : 
גדוד 1 קיבל ת"פ את יחידת דוברות ה"תמסח" ויחידת צמ"ה (ציוד מכני הנדסי - טרקטורים), ומשימתו היתה לנוע לאיזור הצליחה בעקבות חטיבת הצנחנים ולהיות מוכן לצליחה. סמג"ד 1 קיבל אחריות על קידום דוברות ה"יוניפלוט".  
גדוד 3 קיבל ת"פ את גדוד הגישור, ומשימתו היתה לגרור את גשר הגלילים ולהביאו אל התעלה, ולאחר מכן לצלוח ע"ג הגשר לאחר גדוד 2.  
גדוד 2 נועד לאבטח את תנועת אמצעי הצליחה, ולצלוח ראשון ע"ג גשר הגלילים. הגדוד קיבל ת"פ 3 טנקי גישור שנועדו לשמש לצורך גישור תעלות המים שממערב לתעלה.  
פלוגה ח' מגדוד 2 (7 טנקים) הועברה ת"פ חטיבת הצנחנים כשמשימתה היא להוביל את חטיבת הצנחנים לאיזור הצליחה ב"מצמד", ולאחר מכן לחזור לצומת "טרטור-לכסיקון" כדי לסייע בסימון הציר לגרירת גשר הגלילים. 
עם ערב נרתמה פלוגה מ' מגדוד 3 לגשר הגלילים, ובמקביל פלוגות א' (גדוד 1) וכ' (גדוד 3) כבר נמצאו בדרכן מאיזור כביש הרוחב כשהן רתומות לדוברות "יוניפלוט".  
  
15.10 - 16.10 - ליל ובוקר הצליחה
 
מבצע הצליחה היה מבצע אוגדתי מורכב. על חטיבה 14 (חטיבת השריון הסדירה שתוגברה בכוחות שריון וחיר"מ סדיר ומילואים) הוטלה הבקעת מסדרון הצליחה וטיהורו. משימת חטיבה 14 כללה את פתיחת צירי הרוחב (מזרח-מערב) "עכביש" "טרטור" ו"נחלה", ציר כביש התעלה "לכסיקון", וטיהור המרחב שבין איזור הצליחה ב"מצמד" לבין מתחם "אמיר" (החווה הסינית), כדי לאפשר מרחב נקי לתנועת אמצעי הצליחה והכוחות הצולחים. על חטיבה 600 (שריון מילואים) הוטל לבצע הטעייה בכיוון מתחם "מיסורי". על חטיבת מילואי הצנחנים 247 הוטל להגיע לאיזור הצליחה ב"מצמד", לצלוח את תעלת סואץ בסירות חי"ר, ולתפוס ראש גשר בגדה המערבית של התעלה. על חטיבה 421 הוטלה כאמור משימת הצליחה. 
 
[מפה 5 : מרשם קרב אוגדתי לצליחה]

גשר הגלילים, שהיה אמצעי הצליחה העיקרי, היה אמור להיות מוטל למים כעבור שעתיים מתחילת הגרירה, אולם הגרירה נמשכה במשך כל הלילה. הגשר, שתוכנן להרכבה במישור שממזרח ובצמוד לסוללת התעלה, לא נבנה לגרירה ארוכה בציר המאופיין בדיונות חדות. ציר התנועה של הגשר הנגרר חצה פעמים רבות את ציר "עכביש" המתפתל, שהיה עמוס כלי רכב ורק"ם של יחידות האוגדה. הדרך היתה רצופה בתקלות שנבעו מהתנועה עם הגשר המסורבל במסלול הקשה, ומספר פעמים היה צריך להתיר את הגשר מהטנקים שאליהם היה רתום ולחברו מחדש. כל תקלה כזו עלתה בזמן יקר. הגרירה החלה עם 10 טנקים גוררים, ובמשך הלילה תוגבר הכח הגורר כך שלקראת בוקר כבר היו רתומים לגשר 18 טנקים גוררים, כש-2 טנקי דחפור מסייעים למאמץ הגרירה בדיונות החדות. ממילא, גם ציר התנועה של הגשר אל איזור הצליחה לא נפתח. במשך כל הלילה לא הצליחה חטיבה 14 לפתוח את ציר "טרטור", וסדרה של התקפות על צומת "טרטור – לכסיקון", שבה הציבו המצרים מגנן נ"ט, נכשלו כולן, במחיר דמים כבד. פלוגה ח' מגדוד 2 (7 טנקים) שסיימה את משימתה עם חטיבה 247, הגיעה אף היא לצומת "טרטור – לכסיקון" קרוב לשעה 0100, וספגה שם מכת אש כבדה. בלחימת פלוגה ח' בצומת "טרטור- לקסיקון", נפגעו רוב טנקי הפלוגה ונפלו 7 מלוחמיה : יחזקאל בגרד (נהג טנק), קרלוס שלום בן-טולילה (נהג טנק), יוחי גלעד (המ"פ), יוסי ויינברג (מ"מ טנקים), יהושע כץ (קצין סיור שצורף לפלוגה למשימת הניווט), חנן סרי (טען קשר), אריה-יהודה פרקש  (תותחן). 
קצת לאחר השעה 0400 בבוקר הגיע גדוד 1 עם ה"תמסחים" לאיזור "מצמד", כשאיתו חפ"ק מפקד האוגדה. הכלים המכניים שהיו ברשות הגדוד הכשירו את המעבר בסוללה, ובעקבות זאת נכנסו הדוברות למים. עם אור ראשון צלחה פלוגה ג' את התעלה ע"ג ה"תמסחים". הטנק הראשון שצלח את התעלה היה טנק מ"פ ג', ולאחריו צלח טנק המג"ד.   
בינתיים המשיך גדוד 3 להיאבק עם משימת גרירת הגשר, ועם בוקר נקרע הגשר כתוצאה מהעומסים הכבדים שהופעלו עליו במשך הגרירה הארוכה. גדוד 3 קיבל פקודה להינתק מהגשר ולנוע במהירות לאיזור הצליחה. בתנועה מהירה על ציר "עכביש" יחד עם חפ"ק המח"ט, נכנס גדוד 3 למארב של טילי נ"ט באיזור תעלות החווה הסינית, ו-3 טנקים, בהם טנקי המג"ד והמ"פ המוביל (מ') נפגעו. דוד קשת (מט"ק) נהרג במארב זה.  
גדוד 3, בפיקודו של מ"פ ל' שהחליף את המג"ד שנפצע במארב הנ"ט, הגיע לחצר הצליחה. שתי הפלוגות של הגדוד צלחו את התעלה ע"ג ה"תמסחים" עם חפ"ק המח"ט ועם פלוגת הנגמ"שים "מכנס" והצטרפו לכח של גדוד 1 בראש הגשר שבמחנות אבו סולטן. פלוגה ל' מגדוד 3 (7 טנקים) הוקצתה לחטיבת הצנחנים שצלחה ראשונה את התעלה. פלוגה מ' צורפה לגדוד 1, ובכך חדל למעשה גדוד 3 להתקיים כמסגרת טנקים עד סוף המלחמה. בסה"כ צלחו בבוקר ה-16.10 את התעלה ע"ג "תמסחים" 28 טנקים ו-7 נגמ"שים.  


מפה 6 :  מהלכי התנועה והקרב באיזור החווה הסינית וגזרת הצליחה

במסגרת המאמץ לפתוח את ציר "טרטור" קיבל גדוד 2 פקודה לעבור ת"פ חטיבה 14, ומח"ט 14 הורה לגדוד לנסות לפתוח את ציר "טרטור" ממזרח למערב. על הציר חלש אותו מגנן נ"ט מצרי רווי טילים שפגע בגדוד 3 במרוצתו על ציר "עכביש" מוקדם יותר. גדוד 2 תקף 3 פעמים לאורך ציר "טרטור", ובנסיון השלישי הגיע עד ל"טרטור 43", אך הנסיון לפתוח את הציר לכל אורכו נכשל, ועלה לגדוד ב-3 טנקים פגועים וב-5 פצועים. הגדוד נחלץ לאורך תעלות החווה הסינית דרומה וחזר ל"עכביש 53". 

עבור לתוכן העמוד