ספרי זכרונות וביוגרפיה

  מסע חיים - אלוף חיים ארז
  הן אפשר מאת אל"מ (מיל.) אהוד דיסקין

"הן אפשר" - ספר זכרונות של אל"מ (מיל.) אהוד דיסקין, שהיה קמב"ץ בחטיבה במלחמת יום הכיפורים, ונתמנה לסמג"ד 257 לאחר המלחמה.


  "מחובר" - ספר זכרונותיו של יצחק קאול

קאול היה קצין הקשר החטיבתי במלחמת יום הכיפורים, והספר כולל פרק מזכרונותיו מתקופת המלחמה, המובא להלן.


עבור לתוכן העמוד