"מחובר" - ספר זכרונותיו של יצחק קאול

קאול היה קצין הקשר החטיבתי במלחמת יום הכיפורים, והספר כולל פרק מזכרונותיו מתקופת המלחמה, המובא להלן.

עבור לתוכן העמוד