קרבות 'חמוטל-מכשיר' מנקודת הראות המצרית - הרצאה בערב מורשת חטיבתי בלטרון ב-12.2.14

עבור לתוכן העמוד